Introduktion til projektet

Legende Familier i Biblioteket var et to-årigt projekt, der løb i perioden 2008-10. Formålet har været at skabe nye fælles oplevelser for børn og voksne i familierne i tilknytning til folkebibliotekerne og at give nye bud på, hvordan flere familier kan benytte biblioteker samtidig og både være sammen, men også kunne beskæftige sig med hver sin meningsfulde aktivitet. Det afgørende er bibliotekets bevidsthed om, hvad det er, de tilbyder familien som individer og som et fællesskab.

Flere initiativer og elementer har skabt tilløbet til projektet:
▪ Et strategisk partnerskab om formidling af medier, kultur, leg og læring for børn og familier.  Netværket blev dannet på initiativ fra Knud Schulz, Hovedbiblioteket i Aarhus i 2007.
▪ Inspiration fra to eksterne workshops, hvor i alt ca. 150 studerende på tværs af fag udviklede ideer til fælles legende aktiviteter for familier, bl.a. Solution Camp 2007 og en workshop på Peter Sabro Seminaret 2007.
▪ Inspiration fra oplæg og diskussioner i gruppen, der arbejdede under Styrelsen for Bibliotek og Medier med rapporten Fremtidens biblioteksbetjening af børn (2008). Særligt rapportens fjerde anbefaling Børn leger – på biblioteket har været et centralt udgangspunkt for projektet. Her anbefales det, at bibliotekerne arbejder med leg som en værdifuld aktivitet og gør legekultur til en central del af indholdet og formidlingen i forhold til børn og deres forældre.

Udover at skabe gode rammer og vilkår for leg, leg med medier og legekultur i biblioteket har projektet også arbejdet på at skaffe viden om børnefamilier og legekultur. For hvad er leg? Hvad skal leg kunne? Hvornår er en leg god? Og kan den samme leg være sjov for både børn og voksne? Kan et bibliotek rumme leg? Og skal man overhovedet lege i et bibliotek?
Stine Liv Johansen, der har været med i projektet som forsker ved Centre for Playware, beskriver forholdet mellem biblioteker og leg således:
De fleste mennesker – børn såvel som voksne – har en ganske klar opfattelse af, hvordan man bør opføre sig, og hvad man kan forvente på et bibliotek.
Den primære aktivitet handler om at finde og låne bøger, til nøds lidt musik eller et computerspil. Og så skal man være stille. Der skal være fred og ro til at brugerne kan fordybe sig i læsning af bøger og aviser. Måske er der et lille hjørne med legetøj i børnebiblioteket, måske endda et par computere samme sted. Støjende adfærd er dog ikke accepteret.
Men biblioteker er ikke, hvad de har været. Ændringer i mediesystemet og de dermed ændrede forventninger fra brugerne betyder, at bibliotekerne bliver nødt til at redefinere deres formål og selvforståelse
.
Netop bibliotekernes selvforståelse har været et vigtigt emne og en udfordring i projektet, da leg i biblioteket ikke kun udfordrer brugerne og deres opfattelse af, hvad et bibliotek er og skal være. Også personalet udfordres, når der skal skabes nye, fælles oplevelser for familien. Oplevelser, der ikke kun kræver bibliotekariske kompetencer og rådgivning om god litteratur, men også fordrer fantasi, kreativitet, interesse i og viden om leg på legens egne vilkår.