Gode råd

Skab uformelle miljøer med legende stemninger
Alt for iscenesatte og stringente miljøer kan virke afskrækkende på familiers leg. Hyggelige, sanselige og bevidst rodede legerum virker appellerende og igangsættende.

Tilbyd ustruktureret leg
De bedste erfaringer handler om koncepter, som tilbyder et miljø med mange legemuligheder, der appellerer til sanserne og ti fysisk udfoldelse. Familierne kan selv udfylde rammerne med lege og behøver ingen introduktion eller hjælp. Bibliotekaren kan gerne være til stede, men mere som en ligeværdig deltager end som en hjælper.

Lav lege, der kan starte med det samme og er umiddelbart tilgængelige
Familierne skal helst ikke vente på, at legene kan gå i gang. Hvis de med det samme kan se legens muligheder, er de lettere at få med. Projektet har også testet koncepter med strukturerede lege, som kræver introduktion, teknologisk tilbehør og hjælp undervejs. Dette viste sig meget personalekrævende – på trods af god markedsføring og instruktioner på tryk og på film.

Leg handler også om forældrene
At arbejde med leg i biblioteket handler ikke kun om børnene, men i høj grad om deres voksne. Forældre tager ofte på biblioteksbesøg med familien for at børnene skal få den samme oplevelse, som forældrene selv fik som børn på biblioteket. De læste tegneserier i puderummet og brugte timer på at græsse efter bøger. I mange forældres øjne er det bibliotekets værdi. At børnene leger synes mindre værdifuldt. Derfor har projektet også arbejdet aktivt med formidlingen til forældrene.

Særlige regler for legepladser – også indendørs
Vær opmærksom på særlige regler for legepladser – også indendørs. Se mere på: Legepladskontrollen

Vil I sige ja til larm og rod?
Det er vigtigt, at alle i biblioteket (både brugere, ansatte og ledelse) accepterer, at leg vil give mere larm og rod.

Lydgener
Lydgener er en problematik, man skal tage stilling til, når man vælger at åbne biblioteket for leg og legeinstallationer.

Nye roller
Leg i biblioteket udfordrer bibliotekets selvforståelse og image hos brugerne og personalet. Fokus på familien, på oplevelse, leg og fantasi er at sige ja til nogle andre roller som personale, fx at være kustode i et pulterkammer eller at være quizmester. Det handler også om at sikre et ja fra sit bagland: at involvere kollegaer, ledelse og brugerne og stå ved, at biblioteket vil være et oplevelsessted og ikke et opbevaringssted for den moderne familie.