Hovedbiblioteket i Aarhus

Koncepterne her giver mulighed for forskellige typer af leg. Det første koncept, Pulterkammeret, er designet til ustruktureret leg. Her er der ingen regler eller forudbestemt måde eller leg, der skal ske. Derimod er det andet koncept, Skattejagten, en struktureret leg. Der er kun en rigtig måde at lege på, hvis Skattejagten skal løses. Der er regler, der skal følges.

koncept 1: Pulterkammeret

“Jeg er fuldstændig tilbage i en kælder i midten af 80erne. Hvor fantastisk! Sådan var det!” Kirstine, Hannahs mor (fra gæstebogen i pulterkammeret)

Den bedste legeplads er ofte ikke en rigtig legeplads, men et sted, hvor det er sjovt at lege og hvor fantasien bliver sat i gang – f.eks. et loft eller et pulterkammer, der er fyldt med spændende gamle sager. Der kan bygges huler, studeres gamle fotoalbum eller laves udklædningsshow.

Pulterkammeret er et 30 m² stort rum, der illuderer et loftsrum eller et pulterkammer. Det er indrettet med gamle havestole, gammelt tøj, genbrugsting fra 70’erne og 80’erne, kludetæpper, kassettebåndoptagere, malerier, bøger, spil, lysbilleder og en Commodore 64. Tingene skaber  automatisk samtaler mellem børn og voksne, netop fordi det har erindringens og dog genkendelighedens karakter. Det tænder forældrenes hukommelse om, hvordan det var at lege som barn. Alt må røres og leges med. Det er ikke en fin udstilling, men et ufærdigt rum, der kan fungere som inspiration for leg og dialog mellem voksne og børn og mellem familier og projektet Legende familier i biblioteket.

I Pulterkammerets løbetid blev der lavet brugerobservationer fra både forsknings- og personaleside. Resultaterne viser, at de signaler, som personalet sender gennem sin adfærd, er afgørende for familiernes leg. Helt kort handler det om, at hvis personalet er meget emsig med oprydning, mens brugerne er i rummet, virker det stærkt begrænsende på legens udfoldelse. Hvis personalet undlader at rydde op, værdsættes rummets legemuligheder mindre. Ingen brugere rydder op og der bliver ødelagt mere end normalt. Familierne leger bedst, når personalet venligt opmuntrer og støtter legen og kun rydder op i materialer, som ikke benyttes af brugerne samtidig.

Den her ide samler familien fordi…
Det er sjovt at gå på opdagelse. Også for voksne. De voksne kan vise og fortælle børnene, hvordan det var, da de var små. Det er en meningsfuld og hyggelig aktivitet for alle i familien. Hyggefaktoren er vigtig: her er det rart at være sammen.

Vi synes, ideen er god fordi…
Konceptet skaber spændende og kreative rammer uden at definere, hvilke aktiviteter og lege, der skal foregå. Og så er det let at kopiere i en mindre eller større skala.

Læs Pulterkammerets gæstebog

Koncept 2: Skattejagten

Interaktiv skattejagt med lokalhistoriske fortællinger og musik
Skattejagten er et såkaldt struktureret legekoncept. Familierne præsenteres for skattejagten via et interaktivt bord. Bordet rummer forskellige baggrundshistorier og spor og herfra sendes de rundt i fire forskellige skattejagtsspor i det fysiske bibliotek. Løser de alle fire gådespor, får de det hemmelige kodeord. Skattejagtens ramme er vikingetidens Aarhus og handler om fem drenges  venskab og den skat, de begravede i fællesskab. Skatten blev begravet under den runesten med Aarhus-masken, som i dag står på Moesgård Museum, men som i sin tid er fundet i Mølleparken, hvor Hovedbiblioteket ligger. Skattejagten er faktion, dvs. den bygger på nogle facts og en masse fiktion. Konceptet minder i høj grad om et computerspil, hvor lyd, billede og film skaber et scenarie, som her blot gennemspilles i den fysiske verden.

Fortællingen blev udgivet i bogform og uddeltes gratis til brugerne. Skattejagten blev åbnet på Kulturnatten med et familiearrangement med vikingemusik, fortælling, vikingesuppe og runeværksted.

Den her ide samler familien fordi…
Mysterier, gåder og konkurrenceelementer fungerer på tværs af alder og generationer. Vikingetemaet er kendt af både børn og voksne, men opgaverne kan kun løses, når børn og voksne bidrager og leger med.

Vi synes, at den her ide er god fordi…
Man er nødt til at gå ind i historien, ind i universet, hvis mysteriet skal løses. Det er en skattejagt, der kombinerer fortælling, leg, fysisk aktivitet og kreativ tænkning og kræver indlevelse og engagement fra alle deltagere. Skattejagten er sin egen mediefortælling, hvor legen fungerer som formidlingsredskab i forhold til andre medier i biblioteket