Litteratur

Albrecht, Jakob (2006):
Den kloge legeplads, Asterisk, nr. 30 www.dpu.dk

Børn&Unge forskning 1 (2008) særnummer.
Tema om BUPL’s forskningsindsats. Forord af Allan Baumann, forretningsudvalget. Pædagogerne skal involveres i forskning. Om pædagogers undertrykte viden, om pædagoger som patrioter samt om leg og læring, som skal skabe lighed. En VoxPop samt en oversigt over forskningsprojekter.

Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 (2005):
med udviklingslinier tilbage til 1964, kulturvaneundersøgelsen2004, AKF forlaget, 2005

Dindler, C., Eriksson, E., Iversen, O.S., Lykke-Olesen, A., and Ludvigsen, M. (2005)
Mission from Mars: a method for exploring user requirements for children in a narrative space. In Proceedings of the 2005 Conference on interaction Design and Children. Boulder, Colorado, 2005. IDC ‘05. ACM.

Dindler, C., Krogh, P., Bech, S., Stenfeldt, L., Nielsen, K.,Grønbæk, K (2007):
Peephole Experiences – Field Experiments with mixed reality Hydroscopes in a Marine Center, In Proceedings of DUX Chicago, ACM.

Drotner, K., Jørgensen, H. og Nyboe, L. (2006):
Børnebiblioteket som læringsrum: kultur, kommunikation og transformation.

Drotner, K. og Nyboe, L. (2006):
Når børn stiller spørgsmål: En analyse af kommunikationen i det fysiske børnebibliotek og på Spørg Olivia – en spørgetjeneste for børn på nettet

Eriksson, E. and Lykke-Olesen, A. (2007):
StorySurfer: A Playful Book Browsing Installation for Children’s Libraries.In Proceedings of the IDC ‘07 Aalborg, Denmark. ACM.

Eriksson, E. Gall Krogh, P., Lykke-Olesen,
A Inquiry into Libraries – A Design Approach to Children’s Interactive Library (2007). In Proceedings of the Second Nordic Design Research Conference. May 2007, Stockholm Sweden.

Jessen, Carsten (1999):
Det kompetente børnefællesskab, Center for kulturstudier, Medier og Formidling

Fremgang, fornyelse og tryghed (2006):
Regeringens globaliseringsstrategi 

Fremtidens biblioteksbetjening af børn (2008):

Grube, Kirsten & Østergaard, Søren (2008):
Betweenagere: et studie af 3.-5. klasses hverdagsliv, Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik

Jessen, Carsten (2001):
Børn, leg og computerspil. Odense Universitetsforlag

Cecchin, Daniela (2000):
Leg i barne- og voksenperspektiv

Lykke-Olesen, A., Nielsen, J. (2007)
BibPhone: Adding Sound to the Children’s Library. In Proceedings of IDC ‘07
Aalborg, Denmark. ACM, pp. 145-148

Nebelong , Helle (2008):
Vi leger at… Tanker om leg, læring og indretning af legepladser og sansehaver, Dafolo

P1: Legesyg

Sutton-Smith, Brian (1997):
The Ambiguity of Play. Harvard University Press