Om

Projektet Legende familier i bibliotekets formål var at skabe nye, fælles oplevelser for børn og voksne i tilknytning til folkebiblioteker.

Det drejede sig om, at undersøge og afprøve nye services i form af familieaktiviteter på biblioteket. Fokus var leg – børns leg med hinanden, med de voksne og vores fælles legekultur.

Projektet ville også undersøge, hvordan familiens medlemmer kan benytte biblioteket samtidigt, men i hver sin meningsfulde aktivitet. Det vil sige aktiviteter, som kan være første valg for henholdsvis voksen og barn på samme tid.

Legende familier i biblioteket udviklede og testede koncepter for familier med børn, specielt indenfor leg og legekultur i tilknytning til biblioteker.

Projektet startede maj 2008 og sluttede ved udgangen af 2010 og var støttet af  Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker ved Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Projektet blev iscenesat i en arena med:

  1. Input fra ny forskningsbaseret viden
  2. Ideer fra forskellige eksterne netværk og interessenter via projektpartnerne
  3. Brugere/familier, som inddrages i designprocesser
  4. Koncepter indenfor leg, legekultur, bevægelse og uformel læring som gennemføres af projektpartnere.
  5. Leg er det bærende element i udviklingen med aktiviteter der appellerer til familier med børn
  6. Udviklings af personalets kompetencer

Projektets ideer, resultater og erfaringer formidles blandt andet gennem denne blog, men også via andre relevante kanaler til folkebiblioteker, forskere og uddannelsesinstitutioner.

Tidligere projektinformation på vores hjemmeside www.aakb.dk/LFiB

Du er velkommen til at kontakte os for mere information – via bloggen her eller mail/telefon.

Projektpartnere og projektdeltagere:

Styregruppen bestod af Leder af Børne og Ungeområdet på Randers Bibliotek, Inge Müller, Chef Hovedbiblioteket i Århus, Knud Schulz, Stine Liv Johansen, Center for Playware, Aarhus Universitet og Udviklingschef ved Aalborg Biblio-tekerne, Tina Bang Andersen.
Rammeprojektledelse: Anne Stæger, Jane Kunze og Mette Kirkegaard Jensen
Konsulent: Lotte Duwe Nielsen
Projektgruppe ved Randers Bibliotek: Anine Kaas og Sanne Andersen
Projektgruppe ved Aalborg Bibliotekerne: Lissa Harder og Jane Frandsen
Projektgruppe ved Aarhus Kommunes Biblioteker: Mette Kirkegaard Jensen, Ulla Søndergaard Kristensen, Anne Stæger (til august 2009), Jane Kunze (september 2009-januar 2010) og Sif Lücher (praktikant fra Afd. For Æstetik & Kultur, Aarhus Universitet)
Center for Playware, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, Stine Liv Johansen
Interactive Spaces, Alexandra Instituttet, Liselott Stenfeldt
Chalmers University of Technology, Eva Eriksson

Kontaktperson: Knud Schulz, Hovedbiblioteket i Århus. Mail: ksc@aarhus.dk eller telefon 89 40 92 01.