Konferencer

Startseminar:
15. september 2008 afholdte projektet startseminaret “Skal vi lege?” om leg og legekultur i Playlab ved Center for Playware, Syddansk Universitet.

Program:
kl. 10: Velkomst og (legende) præsentation. Medbring dit yndlingslegetøj.
kl. 10.15: Hvad er leg? V. Carsten Jessen, Center for Playware
kl. 11: Hvordan ser hverdagslivet ud for børn og familier? Resultater og findings fra brugerundersøgelse. V. Stine Liv Johansen, Center for Playware
11.45: Introduktion til Playware teknologier. V. Jacob Nielsen, Center for Playware
12:30: Frokost & netværk + ca. 10 minutters gang til Playlab, som ligger i den modsatte ende af universitetet.
Eftermiddag: Workshops, dialog og ideudvikling
13:45: Legende workshop i Playlab med I-blocks og I-tiles
14:45: Workshops. Ideudvikling og erfaringsudvekling om leg i biblioteker
15:30:Hvorfor skal der være leg i biblioteket? Oplæg og dialog med Anna Enemark, Styrelsen for Bibliotek og Medier
16:15: Kort præsentation af projektet Legende familier i Biblioteket.
17:00 Opsamling og tak for i dag.

 Oplæg på startseminar (2008):

Anna Enemark: Leg i Biblioteket

Jacob Nielsen: Playware teknologier

Lotte Duwe Nielsen: Legende familier i Biblioteket og Inspirationsgruppen

Carsten Jessen: Børn, leg og biblioteker

Workshops:

Kreative værksteder for børn (og supplerende film om Skrotværksted) 

Opsamling fra workshop om brugerdrevet innovation

Opsamling fra workshop om rummets betydning  

 

Teamdag: Leg på Biblioteket
- om leg, det legende og kreativitet på biblioteket

Teamdagen blev afholdt d. 17 og 19 maj 2010 i henholdsvis Aarhus og Roskilde
Børn leger ikke for at lære. Men det er indlysende, at børn lære noget, når de leger. Legen udvikler en lang række forskellige sociale, kommunikative samt kreative kompetencer. Leg er en af de måder, hvorpå børn udtrykker sig kulturelt og skaber deres kulturelle identitet. Sammen med deres familie skal børnene have plads til at udfolde sig kulturelt bla. på biblioteket.

Legende Familier i Biblioteket og Børnebibliotekaren som Playmaker, præsenterede deres erfaringer, eksperter belyste dele af temaet og deltagerne kunne deltage i diskussioner og workshops.

Program:
09.30-09.45: Velkommen og Præsentation af dagen ved Lisbeth Vestergaard, børnebibliotekskonsulent ved Styrelsen for Bibliotek og Medier
09.45-10.45: Præsentation af projekterne ”Legende familier i biblioteket” og ”Børnebibliotekaren som playmaker”
11.00-11.45: Stine Liv Johansen : Hvorfor skal man lege på biblioteket?
12.30-13.15:  Shane Brox
13.15-15.00:
Individuelt program(2 x 45 minutter)
1. Hands on med projekternes koncepter og installationer�
2. Workshop med fokus på leg og kreativitet�
3. Debat om det legende bibliotek
15:00-16.00: Rick Erwin, Director, City Museum, St. Louis, Missouri, USA
16.00-16.30: På jagt efter den gode leg: En billedpræsentation fra USA

Præsentation af ”Legende familier i biblioteket” og ”Børnebibliotekaren som playmaker”
Ved projektledere Mette Kirkegaard Jensen, Hovedbiblioteket, Århus & Rikke Skuldbøl Jacobsen, Guldborgsund-Bibliotekerne
Legende familier i biblioteket har arbejdet med at skabe koncepter for leg for hele familien i biblioteket. Projektet har afprøvet radikalt nye ideer og samlet viden og resultater herfra som vil blive præsenteret i oplægget.
Bibliotekaren som playmaker har arbejdet med at udvikle bibliotekarens rolle som aktiv facilitator i legende og kreative processer igennem et intensivt kompetenceudviklingsforløb. Ideer og erfaringer vil blive præsenteret i oplægget.

Hvorfor skal man lege på biblioteket?
Ved Stine Liv Johansen, adjunkt, Ph. D. Center for Playware ved DTU/DPU
Med udgangspunkt i projektet Legende familier i biblioteket og rapporten Indsigt i leg: En guide til fremtidens legelandskaber vil Stine Liv Johansen fortælle om legens betydning og præmisser for nutidens børn samt hvilke perspektiver legen kan have på folkebiblioteket, både udfordringer og konsekvenser

Where We Came From, Where We are Going, and How We Get Away With It
Ved Rick Erwin, Director, City Museum, St. Louis, Missouri, USA
City museums 55.000 kvadratmeter er en eklektisk blanding af legeplads, surrealistisk pavillon, og arkitektoniske vidunder lavet af unikke, fundne objekter. Udtænkt af den internationalt anerkendte kunstner Bob Cassilly, blev museet åbnet for besøgende i 1997 til glæde for både unge og gamle i St. Louis. Hør om ideerne bag og den meget specielle måde museet opbygges.

Lær at lege Kompetencedag (14. september 2010)